top of page
SONIC - Enchant IIC

SONIC - Enchant IIC

Hãng sản xuất:

Brand:

Sonic - Mỹ + Đan Mạch

Sonic - USA + Denmark

Dạng máy:

IIC Vô hình trong tai

Type:

IIC Invisible In the Canal

Kiểu dáng có sẵn khác:

Also available in:

- CIC (Hoàn toàn trong tai)

- ITC (Máy trong ống tai)

- ITE (Máy trong tai)

- CIC (Completely In the Canal)

- ITC (In The Canal)

- ITE (In The Ear)

3 loại máy: Enchant 60/ 100


Phù hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ nhẹ đến nghe kém nặng

3 performance levels: 60, 100


Suitable for mid range hearing loss

MÔ TẢ

Description

ENCHANT 100

 • Dòng máy cao cấp, Lập trình trên máy tính 16 kênh, 4 chương trình nghe (10 lựa chọn chương trình, thêm chương trình trên máy bay)

 • Dải tần số lên đến 10KHz

 • Tính năng SPiN Management gồm SPiN Noise Reduction và SPiN Engage xử lý tối ưu chất lượng trung thực của âm thanh và mức độ lọc giảm ồn khi chuyển các chế độ chương trình nghe

 • Tính năng Frequency Transfer chuyển dịch tần số cao, giúp người mang máy nghe được các âm thanh khó nghe ở tần số cao

 • Tính năng Tinnitus SoundSupport hỗ trợ giảm tiếng ù tai cho bệnh nhân bị ù tai

 • Tính năng SmartCompress xử lý tiếng nói trong môi trường ồn và lọc giảm tiếng ồn bên ngoài ở mức dễ chịu nhất, giúp người mang máy nghe rõ tiếng nói hơn

 • Mức độ giảm: nghe kém nhẹ đến nghe kém nặng

 • Sử dụng pin size số 10.

ENCHANT 60

 • Dòng máy cao cấp, Được lập trình trên máy tính 12 kênh, hỗ trợ 4 chương trình nghe (9 lựa chọn chương trình)

 • Dải tần số lên đến 8KHz

 • Tính năng SPiN Management gồm SPiN Noise Reduction và SPiN Engage xử lý tối ưu chất lượng trung thực của âm thanh và mức độ lọc giảm ồn khi chuyển các chế độ chương trình nghe

 • Tính năng Freuency Transfer chuyển dịch tần số cao, giúp người mang máy nghe được các âm thanh khó nghe ở tần số cao

 • Tính năng Tinnitus SoundSupport hỗ trợ giảm tiếng ù tai cho bệnh nhân bị ù tai

 • Tính năng SmartCompress xử lý tiếng nói trong môi trường ồn và lọc giảm tiếng ồn với 2 mức độ lựa chọn, giúp người mang máy nghe tiếng nói rõ hơn và dễ chịu hơn

 • Mức độ giảm: nghe kém nhẹ đến nghe kém nặng

 • Sử dụng pin size số 10

ENCHANT 100

 • The highest technology level of Enchant family which is full with all feature and power meets all range of hearing loss

 • 16 channels computer-programmable with 4 programs (10 options, include airplane program)

 • Frequency Bandwidth is up to 10 KHz

 • Revolutionize SPiN Management technology with SPiN Noise Reduction and SPiN Engage locates speech while suppressing background noise  to help make conversations clear and comfortable in each program

 • Tinnitus SoundSupport feature helps provide relief from tinnitus

 • Frequency Transfer feature transfers difficulty hearing higher-frequency sounds to a lower region so you’ll better hear subtle speech sounds

 • SmartCompress feature accurately adjusts to your surroundings for stunningly natural listening experiences

 • Level hearing loss: from mild to severe hearing loss

 • Type of battery: size 10

ENCHANT 60

 • 12 channels computer-programmable with 4 programs (9 options)

 • Frequency Bandwidth is up to 8 KHz

 • Revolutionize SPiN Management technology with SPiN Noise Reduction and SPiN Engage locates speech while suppressing background noise to help make conversations clear and comfortable in each program

 • Tinnitus SoundSupport feature helps provide relief from tinnitus

 • Frequency Transfer feature transfers difficulty hearing higher-frequency sounds to a lower region so you’ll better hear subtle speech sounds

 • SmartCompress feature accurately adjusts to your surroundings for stunningly natural listening experiences (2 options)

 • Level hearing loss: from mild to severe hearing loss

 • Type of battery: size 10

bottom of page